صفحه اصلی  
  Skip Navigation Links
تعاریف و معانی اعداد
آموزش علم اعداد
درباره راه هور
تماس با ما
 

به کانون علم اعداد راه هور، اولين سايت تخصصی علم اعداد در ايران خوش آمديد.
(...واَحصي کلّ شَيٍ عدداً)سوره جن-آيه 28
شناسايی عدد، شناسايی وحدانيت خداوند است. (فيثاغورث)
هور: نامی است از نامهای آفتاب، برهان، خور، خورشيد، شمس ..... بیشتر

بر خلاف آنچه که ما فکر مي کنيم حاکم بر زندگي و سرنوشتمان هستيم ولي اکثر مواقع، وقايع زندگي ما توسط نيروهاي ديگر هدايت مي شود و مسير دلخواه ما را برهم مي زند. علم اعداد (Numerology) يکي از علوميست که به بررسی و توجيه اين نيروها و ارتعاشات می پردازد. علم اعداد بر پايه رياضيات بنا شده است وليکن به جنبه هاي مرموز و اسرار آميز و معاني نهفته در اعداد مي پردازد. اعداد دارای معاني و ارتعاشات زيادي هستند که زندگي ما ارتباط تنگاتنگ با اين اعداد دارد. ما در احاطه اعدادی مثل عدد تقديری (Life path-عدد يک رقمی شده حاصل از تاريخ تولد)، عدد عمومی (Genera Number–عدد يک رقمی شده حاصل ازجمع اعداد اسم و فامیل)، عدد روز تولد، شماره تلفن، شماره حساب بانکي، عدد حاصل از آدرس منزل يا محل کار و ده ها عدد ديگر هستيم که هرکدام به به اندازه انرژی نهفته و ارتعاش خود می توانند در زندگی روزمره ما تاثير زيادی بر جای بگذارند که از آن بی خبريم.

در قرآن مجيد نمونه های زيادی از کاربرد اعداد وجود دارد و آنچنان منظم و حيرت آور است که هرچه بيشتر بر معجزه بودن اين کتاب آسماني صحه می گذارد. باشد با فراگيری اين علم بتوانيم هر چه بيشتر به وحدانيت خداوند متعال و نظم حاکم در جهان هستی پی ببريم. ان شاء ا... .
در اين سايت تلاش می شود که شما با اعداد تاثير گذار در زندگی، اعداد طلايی واعداد مضر خود و يا هر فرد ديگر آشنا شويد.
>> شما به کمک علم اعداد می توانيد :
1. به پتانسيل های نهفته در وجود خود و ديگران پی ببريد.
2. اعداد طلايی خود را کشف و به بهترين نحو از آنها استفاده کنيد.
3. موفقيت يا عدم موفقيت يک رابطه ، شراکت ، نامزدی يا ازدواج را پيش بيني کنيد.
4. در روزهايی که امکان موفقيت بيشتر است امور خود را انجام دهيد.
5. پتانسيل های آينده خود را بيش بيني کنيد تا در مواجهه با آنها از آمادگی ذهنی برخوردار بوده و بتوانيد درست تر تصميم گيری کنيد.
6. سيکل (چرخه)های زندگی خود را بررسی کنيد.
7. نام مناسب برای فرزاندان خود انتخاب کنيد.
8. روز مناسب برای شروع يک کار، سرمايه گذاری ، امور عاطفی و يا هر چيز ديگر انتخاب کنيد.